Thông tin sản phẩm
 • ABS Body with Soft PVC Tail
 • 6-Point Stainless Plate Tail Locking System
 • Wafting Curl Tail with Body Roll
 • Large Predator Gamefish
 • VMC® Coastal Black™ Treble Hooks
 • Spare tail included
 • Sinking
 • Dài 17cm
 • Nặng 40g
 • Lặn sâu 0.5m-1m
 • Black VMC hook #3
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
XROU17 - PCK PCK 240,000
Mua Hàng
XROU17 - ROR ROR 240,000
Mua Hàng
XROU17 - TWZ TWZ 240,000
Mua Hàng
XROU17 - HLW HLW 240,000
Mua Hàng
XROU17 - PGG PGG 240,000
Mua Hàng
XROU17 - HTIP HTIP 240,000
Mua Hàng
XROU17 - ROL ROL 240,000
Mua Hàng
XROU17 - HTP HTP 240,000
Mua Hàng
XROU17 - URK URK 240,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị