Thông tin sản phẩm
  • Balsa Body
  • Heavy-Duty Split Rings
  • Wire Through Construction
  • Reinforced body construction
  • Slow sinking
  • Dài 5.5cm
  • Nặng 5g
  • 2 lưỡi VMC 7554 Black Nickel #12
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CDE55 - GDAY GDAY 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDBT GDBT 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDCY GDCY 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDFT GDFT 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDGA GDGA 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDGO GDGO 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDGR GDGR 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDGS GDGS 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDHT GDHT 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDIN GDIN 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDIW GDIW 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDMI GDMI 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDMN GDMN 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDOK GDOK 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDPRT GDPRT 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDPY GDPY 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDRB GDRB 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDRT GDRT 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDSS GDSS 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDVR GDVR 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDWK GDWK 250,000
Mua Hàng
CDE55 - GDYM GDYM 250,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị