Thông tin sản phẩm
  • Balsa construction
  • Custom swimming action
  • Controlled depth technique
  • Large size range
  • VMC black nikel hook
  • Hand tuned & tank tested.
  • Swimming Depth: 0.9-1.8m
  • Body length: 5cm
  • Weight: 5g
  • Hooks: Two no.10
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala CD05 ALB 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 CHY 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 HT 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 GALB 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 FT 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 GGY 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 GR 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 GFR 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 OCW 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 P 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 PEL 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 SRT 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 PRLU 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 SO 220,000
Mua Hàng
Rapala CD05 SYM 220,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị