Thông tin sản phẩm
 • Through Wire Construction
 • Fast Diving
 • Slow Rising on the Pause
 • Runs True at High Speeds
 • Sharp Left to Right Turns
 • Casting or Trolling
 • VMC® Black Nickel Hooks
 • Dài thân: 4cm
 • Nặng: 4g
 • Lặn sâu: 3m
 • Loại: có bi - nổi chậm khi dừng
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 HAY 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 MBLU 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 CPE 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 GHS 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 PSC 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 ROL 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 SML 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 AS 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 CLN 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 HH 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 P 195,000
Hết hàng
Shadow Rap Fat Jack - SDRFJ4 HLW 195,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị