Thông tin sản phẩm
  • Built heavy and Aerodynamic for extreme casting distance.
  • 3D holographic eyes
  • Sinking
  • Dài 10cm
  • Nặng 42g
  • Lặn sâu 1.2-1.5m
  • Ti-coated VMC hook #2
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
XRMAGCA10 - HDBTO HDBTO 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDGH HDGH 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDBSRD HDBSRD 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - PLD PLD 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDCHM HDCHM 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - PHV PHV 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - ANC ANC 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDHPU HDHPU 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDRHU HDRHU 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDSBM HDSBM 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDWHU HDWHU 330,000
Mua Hàng
XRMAGCA10 - HDSFU HDSFU 330,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị