12
Daiwa Liberty Club Seabass
Từ 1,700,000 VND
Đến 1,800,000 VND
Yamaga Blanks Early Plus
Từ 6,400,000 VND
Đến 7,200,000 VND
Storm Gomoku Saltwater Expedition
Từ 2,800,000 VND
Đến 3,050,000 VND
Daiwa Seabass Hunter X
Từ 3,400,000 VND
Đến 3,450,000 VND
Daiwa Jig Caster
Từ 2,750,000 VND
Đến 2,950,000 VND
Daiwa Jig Caster MX
4,900,000 VND
Daiwa Valletta X
1,300,000 VND
Molla Baitcasting
3,450,000 VND
Valleyhill Buzztriks ReBorn
Từ 2,000,000 VND
Đến 2,150,000 VND
Daiwa Tournament
Từ 5,700,000 VND
Đến 6,750,000 VND
St.Croix Legend Elite Spinning
Từ 6,200,000 VND
Đến 6,500,000 VND
St.Croix Legend Tournament Bass Spinning
Từ 4,600,000 VND
Đến 5,000,000 VND
St.Croix Avid Series Spinning
Từ 3,600,000 VND
Đến 4,800,000 VND
Valleyhil Buzztrik Reborn Pack
Từ 3,300,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Ripple Fisher Selfish
13,500,000 VND
Evergreen Poseidon Slow Jerker (2018)
Từ 10,200,000 VND
Đến 11,800,000 VND
Yamaga Blanks Seawalk Light Jigging
Từ 5,600,000 VND
Đến 5,990,000 VND
Yamaga Blanks Galahad Basic Jigging
Từ 7,560,000 VND
Đến 8,090,000 VND
Yamaga Blanks Galahad Jigging
Từ 7,770,000 VND
Đến 7,980,000 VND
Yamaga Blanks Ballistick Bait
Từ 9,000,000 VND
Đến 9,800,000 VND
Yamaga Blanks Blue Sniper
Từ 8,000,000 VND
Đến 9,000,000 VND
Ripple Fisher Avarice
15,500,000 VND
Ripple Fisher Ocean Bridge Big Tuna
Từ 16,500,000 VND
Đến 17,000,000 VND
Ripple Fisher Ultimo
Từ 16,500,000 VND
Đến 17,000,000 VND
Yamaga Blank Galahad Slow
Từ 6,900,000 VND
Đến 7,900,000 VND
Storm Mojo Baitcasting
Từ 2,160,000 VND
Đến 2,400,000 VND
Daiwa Steez Racing Design
Từ 19,300,000 VND
Đến 20,000,000 VND
Storm Slo4 Evolution
Từ 3,200,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Rapala Vespida
2,900,000 VND
Rapala Keranga
2,900,000 VND
Ripple Fisher Aquila
Từ 14,000,000 VND
Đến 16,000,000 VND
Ripple Fisher Runner Exceed
Từ 14,000,000 VND
Đến 16,000,000 VND
Daiwa Prime Surf T
Từ 2,670,000 VND
Đến 2,790,000 VND