Molla Baitcasting
3,450,000 VND
Valleyhil Buzztrik Reborn Pack
Từ 3,300,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Yamaga Blanks Ballistick Bait
Từ 9,000,000 VND
Đến 9,800,000 VND
Storm Mojo Baitcasting
Từ 2,160,000 VND
Đến 2,400,000 VND
Daiwa Steez Racing Design
Từ 19,300,000 VND
Đến 20,000,000 VND
Valleyhill Buzztriks ReBorn
Từ 2,100,000 VND
Đến 2,200,000 VND
Storm Trickster Baitcasting
Từ 1,300,000 VND
Đến 1,350,000 VND
Storm Discovery Baitcasting
Từ 700,000 VND
Đến 750,000 VND
St.Croix legend Elite Casting
Từ 6,100,000 VND
Đến 6,500,000 VND
St.Croix Legend Tournament Bass Casting
Từ 4,800,000 VND
Đến 5,000,000 VND
St.Croix Avid Series Casting
Từ 3,600,000 VND
Đến 4,000,000 VND