Thông tin sản phẩm
  • Rapala Koivu
  • Fuji reelseat
  • Fuji KR Alconite guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài cần Chiều dài đóng Cân nặng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Koivu KVC652L 1.95m/2khúc101cm-Light-1-7g4-10LB8 2,250,000
Mua Hàng
Rapala Koivu KVC652ML 1.95m/2khúc101cm-Medium Light-4-10g6-12LB8 2,250,000
Mua Hàng
Rapala Koivu KVC652M 1.95m/2khúc101cm-Medium-5-14g8-14LB8 2,250,000
Mua Hàng
Rapala Koivu KVC662MH 1.98m/2 khúc102-Medium Heavy-7-28g12-20LB8 2,250,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị