Thông tin sản phẩm
  • Fuji SiC guide "KR concept"
  • Fuji Reel Seat ACS
  • EVA handle
  • Rubber end cap
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài cần Chiều dài đóng Cân nặng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 66ML 1.98m/2 khúc102cm113gMedium LightRegular Fast2-14g8-12LB11 2,100,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 610M 2.05m/2 khúc107cm128gMedium HeavyFast6-20g8-16LB11 2,150,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 72MH 215cm/2khúc112cm129gMedium HeavyFast7-21g8-16LB12 2,200,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 72H 215cm/2khúc112cm134cmHeavyFast7-28g10-20LB12 2,200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị