Thông tin sản phẩm
  • 2018 Storm Switch Blade
  • Khoen Fuji FazLite
  • Bắt máy Fuji SK
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Switch Blade Baitcasting SBC632L 1.9m/2 khúc100cmLightFast4-14g4-12LB9 khoen 1,600,000
Mua Hàng
Switch Blade Baitcasting SBC652M 1.95m/2 khúc102cmMediumFast7-21g6-16LB9 khoen 1,600,000
Mua Hàng
Switch Blade Baitcasting SBC692MH 2.06m/2 khúc106cmMedium HeavyFast10-28g8-20LB10 khoen 1,600,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị