Thông tin sản phẩm
  • 2014 New Molla rods
  • X-carbonology - công nghệ X-carbonology
  • Torzite tip tip - đầu bu torzite khung titan
  • Fuji K guide Titan + Stainless steel frame - Khoen Fuji K khung Titan và khung stainless steel.
  • Painted Fuji reel seat - Bát máy Fuji sơn đen cao cấp.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Molla MSGC-67MH2F 6'7/2m103cm/2khúcMedium HeavyFast10-28g10-20LB11 3,450,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị