Thông tin sản phẩm
  • Cần du lịch 4 khúc
  • Fuji SiC guide "KR concept"
  • Fuji Reel Seat VSS
  • Cork & EVA handle
  • Rubber end cap
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Buzztrik Reborn Pack BTKC-66MLP 1.98m/4 khúc54cm/120gMedium LightRegular Fast6-16g8-12LB11 3,300,000
Mua Hàng
Buzztrik Reborn Pack BTKC-68MHP 2.03m/4khúc55cm/141gMedium HeavyRegular Fast7-21g8-20LB11 3,400,000
Mua Hàng
Buzztrik Reborn Pack BTKC-611HP 2.1m/4khúc57cm/153gHeavyRegular Fast7-28g10-20LB11 3,400,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị