Thông tin sản phẩm
  • Adventure Extreme
  • Khoen Fuji O ring
  • Bắt máy Fuji
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Adventure AXC662MH 1.98m/2 khúc103cmMedium HeavyFast7-28g10-20lb10 baitcasting 1,050,000
Mua Hàng
Adventure AXC662M 1.98m/2 khúc103cmMediumFast7-21g8-17lb10 baitcasting 1,050,000
Mua Hàng
Adventure AXC662ML 1.98m/2 khúc103cmMedium LightFast5-16g6-12lb10 baitcasting 1,050,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị