Thông tin sản phẩm
  • Chuyên dùng cho địa hình phức tạp và mồi lớn.
  • For Heavy Cover and Big Bait Casting
  • Lightweight yet extremely powerful blank
  • Storm Monstar is reinforced with "Magnum Construction" technology wrap on the butt section to quickly overwhelm big fish!
  • Equipped with Fuji Alconite K-Guides and Fuji reelseat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài cần Chiều dài đóng Cân nặng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Monstar MTC610BHR 2m10/2khúc cắm gốc166cm-Heavy-10-60gPE#1-37 2,350,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị