Thông tin sản phẩm
  • 8+24+30 tons 4way X-across blank graphite (multi-axis carbon)
  • Fuji SiC Titanium Frame
  • Fuji reel seat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
KOZ EX-C68M/2 2m05 / 2 khúc106cmMediumMod Fast45gPE#39 khoen - baitcasting 10,500,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị