12
GT Plier 300
600,000 VND
NT Power Swivel
50,000 VND
Móc cá INOX
125,000 VND
Bơm Oxy
340,000 VND
Túi mềm đựng máy Taka F-64
Từ 120,000 VND
Đến 140,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
VMC Snap 3537
45,000 VND
Boga Fishing Grip
Từ 2,080,000 VND
Đến 2,600,000 VND
Túi mềm đựng máy Daiwa
Từ 285,000 VND
Đến 300,000 VND
Thùng lạnh Daiwa
Từ 2,000,000 VND
Đến 5,100,000 VND
Chì kẹp
30,000 VND
Vợt Daiwa Oval
560,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND
Băng thun giữ dây
Từ 120,000 VND
Đến 138,000 VND
Kệ chứa cần ANH001
Từ 850,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Khấu cá Daiwa
280,000 VND
Daiwa UV Light
306,000 VND
Dây đeo thùng
240,000 VND
Ống cắm cần
Từ 190,000 VND
Đến 280,000 VND