12
NT Power Swivel
50,000 VND
Túi mềm đựng máy Daiwa
Từ 285,000 VND
Đến 310,000 VND
Daiwa Plier V 150H/190H/220H
Từ 350,000 VND
Đến 550,000 VND
Băng thun giữ dây
Từ 120,000 VND
Đến 138,000 VND
VMC Snap 3537
45,000 VND
Decoy Split Ring
Từ 55,000 VND
Đến 115,000 VND
GT Plier 300
600,000 VND
Móc cá INOX
125,000 VND
Bơm Oxy
340,000 VND
Túi mềm đựng máy Taka F-64
Từ 120,000 VND
Đến 140,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
Thùng lạnh Daiwa
Từ 2,000,000 VND
Đến 5,100,000 VND
Chì kẹp
30,000 VND
Vợt Daiwa Oval
560,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND