Thông tin sản phẩm
  • Dụng cụ giết cá - Daiwa Fish Pick Light
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu/Vật liệu Dài Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Daiwa Fish Pick Light Xanh/Thép15cm 300,000
Mua Hàng
Daiwa Fish Pick Light Đỏ/thép15cm 300,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị