Kìm Rapala
450,000 VND
Daiwa Plier V 150H/190H/220H
Từ 350,000 VND
Đến 500,000 VND
Băng thun giữ dây
Từ 120,000 VND
Đến 138,000 VND
GT Plier 300
600,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND
Dao màu ML-033
105,000 VND