Kẹp cá BogaGrip
Từ 3,800,000 VND
Đến 6,800,000 VND
Bộ Dao Deba Fillet
Từ 520,000 VND
Đến 550,000 VND
Rapala R-Gripper
220,000 VND
Kẹp Cá - Light Fish Grip
Từ 270,000 VND
Đến 290,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
GT Plier 300
600,000 VND