GT Plier 300
600,000 VND
Móc cá INOX
125,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
Boga Fishing Grip
Từ 2,080,000 VND
Đến 2,600,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND
Băng thun giữ dây
Từ 120,000 VND
Đến 138,000 VND
Khấu cá Daiwa
280,000 VND
Daiwa UV Light
306,000 VND
Dao màu ML-033
105,000 VND