Thông tin sản phẩm
  • Kìm nong/mở ống cao su
  • Nong/mở các loại ống mềm từ 3mm - 7mm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu/Vật liệu Dài Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Tube Plier G-3870 Thép trắng13cm 400,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị