Thông tin sản phẩm
  • Thước đo cá
  • Chiều dài 100cm
  • Đơn vị đo nhỏ nhất = 1mm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu/Vật liệu Dài Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Thước đo cá dài 100cm Trắng đỏ/Nhựa tổng hợp100cm 350,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị