Thông tin sản phẩm
  • Thiết bị quay dây,
  • Bảo trì dây và thay/đổi dây
  • Sử dụng dễ dàng và thoải mái hơn với bộ cán cần kèm theo.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu/Vật liệu Dài Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Daiichiseiko Recyler DS ĐenChứa được 4 cuộn dây 3,500,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị