Thông tin sản phẩm
  • Liềm cắt cỏ tạo lỗ trống
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu/Vật liệu Dài Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Liềm cắt cỏ Inox230mm 400,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị