Nori Nori Bucket
200,000 VND
NT Power Swivel
50,000 VND
Storm Gomoku Saltwater Expedition
Từ 2,800,000 VND
Đến 3,050,000 VND
Meiho BM-9000
900,000 VND
VanFook Jigging Wire Assist JWS-50
Từ 175,000 VND
Đến 180,000 VND
VanFook Jigging Wire Assist JWS-51
Từ 180,000 VND
Đến 190,000 VND
Rapala RipStop 9
230,000 VND
Daiwa Saltiga 8 Braid UVF
Từ 800,000 VND
Đến 1,400,000 VND
Storm KOIKA 100g
125,000 VND
Storm KOIKA 80g
120,000 VND
Storm KOIKA 60g
115,000 VND
Valleyhill Buzztriks ReBorn
Từ 2,000,000 VND
Đến 2,150,000 VND
Daiwa Tournament
Từ 5,700,000 VND
Đến 6,750,000 VND
Storm Mojo Spinning
Từ 2,160,000 VND
Đến 2,400,000 VND
Túi mềm đựng máy Daiwa
Từ 285,000 VND
Đến 310,000 VND
2015 Daiwa Saltiga Japan Version
Từ 9,650,000 VND
Đến 12,200,000 VND
2016 Daiwa Certate
Từ 7,500,000 VND
Đến 10,200,000 VND
Daiwa Jig Caster
Từ 2,750,000 VND
Đến 2,950,000 VND
Daiwa Liberty Club Seabass
Từ 1,700,000 VND
Đến 1,800,000 VND
Daiwa Plier V 150H/190H/220H
Từ 350,000 VND
Đến 550,000 VND
2014 Daiwa Saltiga Expedition
Từ 21,500,000 VND
Đến 23,000,000 VND
Daiwa Gekka Bijin
2,500,000 VND
St.Croix Legend Elite Spinning
Từ 6,200,000 VND
Đến 6,500,000 VND
St.Croix Legend Tournament Bass Spinning
Từ 4,600,000 VND
Đến 5,000,000 VND
St.Croix Avid Series Spinning
Từ 3,600,000 VND
Đến 4,800,000 VND
Valleyhil Buzztrik Reborn Pack
Từ 3,300,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Owner Stinger ST66
Từ 280,000 VND
Đến 310,000 VND
2015 Daiwa Saltiga
Từ 17,500,000 VND
Đến 18,500,000 VND