Storm KOIKA 100g
125,000 VND
Storm KOIKA 80g
120,000 VND
Storm KOIKA 60g
115,000 VND
Ripple Fisher Selfish
Từ 13,500,000 VND
Đến 14,500,000 VND
Yamaga Blanks Blue Sniper
Từ 8,000,000 VND
Đến 9,000,000 VND
Yamaga Blank Blue Sniper 2017
Từ 11,600,000 VND
Đến 12,500,000 VND
Ripple Fisher Runner Exceed FSU
Từ 17,000,000 VND
Đến 18,000,000 VND
2020 Daiwa Saltiga
Từ 21,500,000 VND
Đến 23,500,000 VND
VMC Swivel
Từ 35,000 VND
Đến 45,000 VND
Beat Propagate Type S
13,800,000 VND
Rapala RipStop 9
230,000 VND
Kìm Rapala
450,000 VND
Găng Tay Rapala
350,000 VND
Nón Rapala
200,000 VND
Decoy Worm 130M
200,000 VND
Decoy Split Ring
Từ 55,000 VND
Đến 115,000 VND
BlueBlue Conifer 160g
Từ 380,000 VND
Đến 440,000 VND
Yamaga Blanks Early Plus
Từ 6,400,000 VND
Đến 7,200,000 VND
Rapala V Blade 6
200,000 VND