Rapala Ultra Light Shad 04
Từ 136,000 VND
Đến 150,000 VND
2015 Yamaga Blanks Early Plus
Từ 4,500,000 VND
Đến 6,800,000 VND
Storm Mojo Baitcasting
Từ 2,160,000 VND
Đến 2,400,000 VND
Yamaga Blanks Blue Sniper
Từ 8,000,000 VND
Đến 10,000,000 VND
Daiwa Steez Racing Design
Từ 19,300,000 VND
Đến 20,000,000 VND
Áo Blue Blue
700,000 VND
Nón Blue Blue
700,000 VND
VMC AH7264DA
150,000 VND
VMC AH7110DA
105,000 VND
Storm Slo4 Evolution
Từ 3,200,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Rapala Vespida
2,900,000 VND
Rapala Keranga
2,900,000 VND
2015 Shimano Twin Power SW
Từ 8,000,000 VND
Đến 11,300,000 VND
VMC Snap 3537
45,000 VND
Ripple Fisher Aquila
16,000,000 VND
Ripple Fisher Runner Exceed
Từ 14,000,000 VND
Đến 15,000,000 VND
Ripple Fisher Ultimo
18,000,000 VND
2015 Daiwa Saltiga
Từ 17,500,000 VND
Đến 22,500,000 VND
Daiwa Vadel
Từ 3,700,000 VND
Đến 3,800,000 VND
Mặt nạ mực
110,000 VND
Boga Fishing Grip
Từ 2,080,000 VND
Đến 2,600,000 VND
Maria MC-1 D38F
100,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
ASS PE Line
Từ 250,000 VND
Đến 290,000 VND
Daiwa Prime Surf T
Từ 2,670,000 VND
Đến 2,760,000 VND