Storm Trickster Spinning
Từ 1,300,000 VND
Đến 1,350,000 VND
Daiwa Bass X Spinning
Từ 1,300,000 VND
Đến 1,500,000 VND
Daiwa Bass X Baitcasting
Từ 1,450,000 VND
Đến 1,550,000 VND
Daiwa Rod Holder
440,000 VND
Daiwa Leg Holder
880,000 VND
Daiwa Plier V 190H/220H
Từ 500,000 VND
Đến 550,000 VND
Varivas High Grade PE
Từ 320,000 VND
Đến 390,000 VND
2014 Daiwa Ryoga Bay Jigging
Từ 6,800,000 VND
Đến 11,500,000 VND
Daiwa D-Fron Fune 100% Flourocarbon
Từ 200,000 VND
Đến 700,000 VND
Seaguar Premium Manyu
Từ 850,000 VND
Đến 950,000 VND
Sufix Superior Leader
Từ 120,000 VND
Đến 250,000 VND
Daiwa Saltiga 8 Braid UVF
Từ 800,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Rapala Sportman 13/25/31
Từ 460,000 VND
Đến 520,000 VND
GT Plier 300
600,000 VND
NT Power Swivel
50,000 VND
Móc cá INOX
125,000 VND
Bơm Oxy
340,000 VND
Túi mềm đựng máy Taka F-64
Từ 120,000 VND
Đến 140,000 VND
YGK Galis Ultra Castman Full Drag WX8 GP-D
Từ 500,000 VND
Đến 550,000 VND
Rapala Ultra Light Shad 04
Từ 136,000 VND
Đến 150,000 VND
2015 Yamaga Blanks Early Plus
Từ 4,500,000 VND
Đến 6,800,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND