Ripple Fisher Aquila
16,000,000 VND
Ripple Fisher Runner Exceed
Từ 14,000,000 VND
Đến 15,000,000 VND
Ripple Fisher Ultimo
18,000,000 VND
Daiwa Vadel
Từ 3,700,000 VND
Đến 3,800,000 VND
Mặt nạ mực
110,000 VND
Boga Fishing Grip
Từ 2,080,000 VND
Đến 2,600,000 VND
Maria MC-1 D38F
100,000 VND
FG System Hold 2
185,000 VND
ASS PE Line
Từ 250,000 VND
Đến 290,000 VND
Daiwa Prime Surf T
Từ 2,670,000 VND
Đến 2,790,000 VND
Meiho BM-100
50,000 VND
Chì kẹp
30,000 VND
Sunline PE Jigger ULT 8
Từ 950,000 VND
Đến 1,450,000 VND
Varivas Avani Jigging PE Max Power 10x10
Từ 1,000,000 VND
Đến 1,376,000 VND
Daiwa Saltiga 12 Braid
Từ 1,550,000 VND
Đến 2,400,000 VND
Varivas Avani Casting PE SMP
Từ 1,400,000 VND
Đến 1,600,000 VND
Yamaga Blanks Blue Reef
Từ 11,700,000 VND
Đến 12,000,000 VND
Ballistict Bait
Từ 9,500,000 VND
Đến 9,800,000 VND
Vợt Daiwa Oval
560,000 VND
Daiwa Lateo
Từ 4,600,000 VND
Đến 4,850,000 VND
Daiwa Seabass Hunter X
Từ 3,300,000 VND
Đến 3,450,000 VND
Daiwa Jig Caster
2,850,000 VND
Daiwa Liberty Club Seabass
Từ 1,700,000 VND
Đến 1,800,000 VND
Storm Gomoku Thunder Jig 40g
Từ 66,000 VND
Đến 86,000 VND
2015 Shimano Spheros SW
Từ 2,700,000 VND
Đến 2,900,000 VND
Storm Gomoku Thunder Jig 28g
Từ 60,000 VND
Đến 82,000 VND
Storm Gomoku Thunder Jig 100g
Từ 90,000 VND
Đến 115,000 VND
Storm Gomoku Thunder Jig 80g
Từ 80,000 VND
Đến 105,000 VND
Storm Gomoku Thunder Jig 60g
Từ 70,000 VND
Đến 91,000 VND
2010 Daiwa Crosscast
Từ 1,450,000 VND
Đến 1,550,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND
Băng thun giữ dây
Từ 120,000 VND
Đến 138,000 VND