Daiwa Saltiga 8 Braid UVF
Từ 800,000 VND
Đến 1,400,000 VND
Sayoris - Z
Từ 260,000 VND
Đến 280,000 VND
Storm KOIKA 30g
100,000 VND
Blue Blue Conifer 190g
Từ 460,000 VND
Đến 4,600,000 VND
VMC Snap 3537
45,000 VND
STorm KOIKA 200g
250,000 VND
Storm KOIKA 150g
215,000 VND
Storm KOIKA 100g
125,000 VND
Storm KOIKA 80g
120,000 VND
Storm KOIKA 60g
115,000 VND
Storm Koika 40g
105,000 VND
2017 Daiwa Fuego CT
2,800,000 VND
Storm KOIKA 20g
95,000 VND
Ring Star Docutte
Từ 570,000 VND
Đến 740,000 VND
Carmate
4,200,000 VND
Ripple Fisher Avarice
15,500,000 VND
2016 Daiwa Steez SV
12,500,000 VND
Ripple Fisher Selfish
13,500,000 VND
Ripple Fisher Ocean Bridge Big Tuna
Từ 16,500,000 VND
Đến 17,000,000 VND
Ripple Fisher Ultimo
Từ 16,500,000 VND
Đến 17,000,000 VND
Storm Trickster Spinning
Từ 1,300,000 VND
Đến 1,350,000 VND
Daiwa Bass X Spinning
Từ 1,300,000 VND
Đến 1,500,000 VND
Daiwa Bass X Baitcasting
Từ 1,450,000 VND
Đến 1,550,000 VND
Daiwa Rod Holder
440,000 VND
Daiwa Leg Holder
880,000 VND