Kìm Rapala
450,000 VND
Nón Rapala
200,000 VND
Decoy Worm 130M
200,000 VND
2020 Daiwa Saltiga
Từ 21,500,000 VND
Đến 23,500,000 VND
Decoy Split Ring
Từ 55,000 VND
Đến 115,000 VND
Rapala Joint Shad Rap 07
Từ 145,000 VND
Đến 160,000 VND
Rapala Super Shad Rap 14
Từ 300,000 VND
Đến 330,000 VND
Yamaga Blanks Early Plus
Từ 6,400,000 VND
Đến 7,200,000 VND
Rapala V Blade 6
200,000 VND
Rapala Countdown Shad Rap 08
Từ 223,000 VND
Đến 245,000 VND
Rapala Shallow Shad Rap 09
Từ 236,000 VND
Đến 260,000 VND
Rapala Shallow Shad Rap 07
Từ 223,000 VND
Đến 245,000 VND
Rapala Shallow Shad Rap 05
Từ 182,000 VND
Đến 200,000 VND
Rapala Xrap Shad Shallow 08
Từ 223,000 VND
Đến 245,000 VND
Rapala Xrap Shad Shallow 06
Từ 223,000 VND
Đến 245,000 VND
Rapala Shad Rap 09
Từ 164,000 VND
Đến 180,000 VND
Shalldus 20
400,000 VND
Sufix 131 - 300m
1,200,000 VND
Sufix 131 - 150m
750,000 VND
Sufix Superior Leader
Từ 120,000 VND
Đến 250,000 VND
Meiho VW-ES2051
200,000 VND
Rapala Keranga
2,900,000 VND
Rapala Tail Dancer 05
Từ 227,000 VND
Đến 250,000 VND
Túi Daiwa Messenger
Từ 900,000 VND
Đến 1,100,000 VND