Thông tin sản phẩm
  • Mồi Jig Storm GX Trick metal
  • Có kèm lưỡi
  • Dài 4.2cm - Nặng 8g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
GX Trick Metal 8g GSRD 100,000
Mua Hàng
GX Trick Metal 8g UVSI 100,000
Mua Hàng
GX Trick Metal 8g ZGP 100,000
Mua Hàng
GX Trick Metal 8g ZGS 100,000
Mua Hàng
GX Trick Metal 8g ZGSRD 100,000
Mua Hàng
GX Trick Metal 8g BLPS 100,000
Mua Hàng
GX Trick Metal 8g BSRD 100,000
Hết hàng
GX Trick Metal 8g PSRD 100,000
Hết hàng
GX Trick Metal 8g RH 100,000
Hết hàng
GX Trick Metal 8g HCD 100,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị