Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 80g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 80g SPZ - Dual Face (2 mặt) 120,000
Mua Hàng
Koika 80g UVSB 120,000
Mua Hàng
Koika 80g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 120,000
Mua Hàng
Koika 80g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 120,000
Mua Hàng
Koika 80g GS 120,000
Mua Hàng
Koika 80g OZ 120,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị