Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 30g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 30g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 100,000
Mua Hàng
Koika 30g UVSI 100,000
Mua Hàng
Koika 30g UVG 100,000
Mua Hàng
Koika 30g UVSB 100,000
Mua Hàng
Koika 30g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị