Thông tin sản phẩm
  • For Slow & Speed Jigging
  • 12cm / 80g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Gomoku Kensaki 80g UVSI 140,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 80g UVGSZ 140,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 80g UVCGZ 140,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 80g HGRZ 140,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 80g DF3 140,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 80g SPZ 140,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 80g OZ 140,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị