Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 100g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 100g OZ 125,000
Mua Hàng
Koika 100g NF 125,000
Mua Hàng
Koika 100g GS 125,000
Mua Hàng
Koika 100g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 125,000
Mua Hàng
Koika 100g UVSB 125,000
Mua Hàng
Koika 100g SPZ - Dual Face (2 mặt) 125,000
Mua Hàng
Koika 100g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 125,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị