Thông tin sản phẩm
  • For Slow & Speed Jigging
  • 15cm / 170g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Gomoku Kensaki 170g DF3 255,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 170g HGRZ 255,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 170g OZ 255,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 170g SPZ 255,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 170g UVCGZ 255,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 170g UVGSZ 255,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 170g UVSI 255,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị