Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 200g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 200g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 250,000
Mua Hàng
Koika 200g NF 250,000
Mua Hàng
Koika 200g UVSB 250,000
Mua Hàng
Koika 200g GS 250,000
Mua Hàng
Koika 200g BZ 250,000
Mua Hàng
Koika 200g OZ 250,000
Hết hàng
Koika 200g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 250,000
Hết hàng
Koika 200g SPZ - Dual Face (2 mặt) 250,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị