Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 60g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 60g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 115,000
Mua Hàng
Koika 60g GS 115,000
Mua Hàng
Koika 60g OZ 115,000
Mua Hàng
Koika 60g SPZ - Dual Face (2 mặt) 115,000
Mua Hàng
Koika 60g UVSB 115,000
Mua Hàng
Koika 60g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 115,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị