2016 Shimano Navi SE
Từ 1,700,000 VND
Đến 1,900,000 VND
Shimano Vanquish
Từ 9,000,000 VND
Đến 9,600,000 VND
2014 Daiwa Ryoga Bay Jigging Japan Version
Từ 6,800,000 VND
Đến 9,800,000 VND
2015 Shimano Twin Power
Từ 6,200,000 VND
Đến 7,400,000 VND
2015 Shimano New Curado
Từ 3,700,000 VND
Đến 4,600,000 VND
2014 New Calcutta Conquest
Từ 9,300,000 VND
Đến 10,700,000 VND
2014 Shimano Ocea Conquest
Từ 9,600,000 VND
Đến 10,000,000 VND
Daiwa 2014 Caldia
4,860,000 VND
Shimano Biomaster
Từ 3,995,000 VND
Đến 4,200,000 VND
Shimano Ultegra
2,790,000 VND
Shimano Nasci
Từ 1,950,000 VND
Đến 2,000,000 VND
Team Daiwa Match
Từ 1,900,000 VND
Đến 2,200,000 VND
Team Daiwa Zaion 3012
Từ 3,600,000 VND
Đến 4,000,000 VND
2015 Daiwa Saltiga Japan Version
Từ 9,650,000 VND
Đến 12,200,000 VND
Daiwa 2013 World Spin
Từ 570,000 VND
Đến 600,000 VND
2016 Daiwa Certate
Từ 7,500,000 VND
Đến 10,200,000 VND
Daiwa 2014 Liberty Club
Từ 650,000 VND
Đến 680,000 VND
2015 Shimano Metanium DC
Từ 10,000,000 VND
Đến 11,500,000 VND
Shimano Scorpion
Từ 3,850,000 VND
Đến 4,800,000 VND
2015 Aldebaran BFS XG Limited
Từ 7,000,000 VND
Đến 8,600,000 VND
2010 Daiwa Crosscast
Từ 1,450,000 VND
Đến 1,550,000 VND
2012 Shimano Ocea Jigger
Từ 7,500,000 VND
Đến 8,900,000 VND
Daiwa BG
2,700,000 VND
2015 Daiwa Alpha SV
5,400,000 VND
2015 Daiwa Morethan PE SV
Từ 8,000,000 VND
Đến 9,200,000 VND
Megabass Lin10L Origin
Từ 17,000,000 VND
Đến 19,000,000 VND
Daiwa Ryoga 1016H / 1016HL
Từ 9,500,000 VND
Đến 11,250,000 VND
Daiwa Saltist LD30-2SPD
Từ 5,600,000 VND
Đến 7,800,000 VND