Thông tin sản phẩm
  • Hagane Body
  • Hagane Gear
  • Xship
  • Lightweight body
  • Infinity Drive
  • Heat Sink Drag
  • Silent Drive
  • XShield
  • JDM - hàng nội địa
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Tốc độ thu dây Vòng tua Trọng lượng Thắng Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
20 Stella SW 18000HG 129cm5.7:1875g28kg

PE#8/300m

PE#6/400m

13+1 23,000,000
Mua Hàng
20 Stella SW 6000PG 83cm4.6:1425g13kg

PE#3/300m

PE#4/240m

13+1 19,000,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị