Thông tin sản phẩm
 • HD Aluminum Frame with Ocean Armor 2 Treatment and Anti-Electrolysis Screw Pads.   
 • H.A.M. Japanese Hamai Cut Hardened Brass Drive Gear
 • 25 lb Bulldog Drag System
 • 7 BB (2 High Spin Corrosion Resistant BB, 4 Stainless BB, 1 Dead Stop Anti-Reverse)
 • Arrowhead Line Guide
 • Reinforced Clutch Cam
 • KeepR Integrated Hook Keeper
 • Generation II Hard Anodized Worm Shaft
 • Low-Friction 6-Way Braking System
 • Beetle Wing Rapid Access Side Plate System
 • Trick Shop Compatible
 • Dead Stop Anti Reverse
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Tốc độ thu dây Vòng tua Trọng lượng Thắng Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
13F Concept A2 Lefthand 7.5 75cm7.5:1209g10kg

0.3mm/114m

7 4,000,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị