Thông tin sản phẩm
 • HD Aluminum Frame with Ocean Armor 2 Treatment Process
 • H.A.M. Japanese Hamai Cut Hardened Brass Drive Gear
 • 40 lb Carbon Bull Drag System
 • Dead Stop Anti-Reverse
 • 7 BB (2 High Spin Corrosion Resistant BB, 4 Stainless BB, 1 Dead Stop Anti-reverse)
 • Arrowhead Line Guide
 • Reinforced Clutch Cam
 • Alert Drag
 • KeepR Integrated Hook Keeper
 • Generation II Hard Anodized Work Shaft
 • Low-Friction 6-Way Braking System
 • Beetle Wing Rapid Access Side Plate
 • Trick Shop Compatible
 • Đi kèm 2 bộ tay quay đơn + đôi 
 • Nặng 283g - Tay quay đơn
 • Nặng 292g - tay quay đôi
 • Made in Korea
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Tốc độ thu dây Vòng tua Trọng lượng Thắng Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
13F Concept A3 Lefthand 8.1 94cm8.1:1283g13.6kg

0.30mm/219m

7 5,500,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị