Thông tin sản phẩm

• Designed for Long Casting Distances
• Heavy-Duty Construction
• Extreme Rolling and Wobbling Action
• Responds Well to Twitching and Jerking
• Baitfish and Attractor Patterns with Metallic Inserts
• Heavy-Duty VMC® In-Line Single Hooks
• Sinking, Flutters Down On The Drop 

Nặng: 54g / Sinking

Dài: 14cm

Lặn sâu: 1.2m - 1.5m

Trang bị 2 lưỡi đơn VMC 5/0

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Long Cast - SXRL14 HDCHM 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 HDBSRD 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 HDFFU 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 HDWHU 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 HDD 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 GSRD 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 BM 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 BSRD 300,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 RH 300,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị