Thông tin sản phẩm

• Designed for Long Casting Distances
• Heavy-Duty Construction
• Extreme Rolling and Wobbling Action
• Responds Well to Twitching and Jerking
• Baitfish and Attractor Patterns with Metallic Inserts
• Heavy-Duty VMC® In-Line Single Hooks
• Sinking, Flutters Down On The Drop 

Nặng: 54g

Dài: 14cm

Lặn sâu: 1.2m - 1.5m

Trang bị 2 lưỡi đơn 5/0

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Long Cast - SXRL14 CG 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 GH 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL14 HGP 290,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị