Thông tin sản phẩm
  • Through-wire Durable ABS Body
  • 3D Holographic Eye & Internal Flash Foil
  • Deep-cupped Face Creates Monumental Splash
  • Built to Withstand strikes from Large Saltwater Gamefish
  • VMC® 75 Series™ 6X Tropic Spark Point Hooks
  • 250 lb. Capacity Split Rings
  • Split ring 250LB
  • 2 lưỡi VMC 2/0
  • Dài thân 13cm
  • Cân nặng 62g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
X-rap Magnum Xplode 130 AYU 400,000
Mua Hàng
X-rap Magnum Xplode 130 YFU 400,000
Mua Hàng
X-rap Magnum Xplode 130 PSYP 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 D 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 PSC 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 RH 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 MU 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 PPC 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 BSRD 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 CON 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 FFU 400,000
Hết hàng
X-rap Magnum Xplode 130 GGH 400,000
Hết hàng

 

Sản phẩm đề nghị