Thông tin sản phẩm
  • X Style Translucent Body
  • 3D Holographic Eyes
  • Sinking Flutters On Fall
  • Long Casting Dives 1' - 2'
  • Inshore Gamefish Species

Nặng: 53g / Sinking

Dài: 14cm

Lặn sâu: 0.3m - 0.6mm

Trang bị 2 lưỡi đơn VMC 5/0

 
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Long Cast Shallow 14 ANC 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 BFH 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 BM 290,000
Mua Hàng
Xrap long Cast Shallow 14 BSRD 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 CHM 290,000
Mua Hàng
Xrap long Cast Shallow 14 GH 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 GM 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 GSRD 290,000
Mua Hàng
Xrap long Cast Shallow 14 HCHU 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 MM 290,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast Shallow 14 PLD 290,000
Mua Hàng
Xrap long Cast Shallow 14 RH 290,000
Mua Hàng
Xrap long Cast Shallow 14 S 290,000
Mua Hàng
Xrap long Cast Shallow 14 WHU 290,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị