Thông tin sản phẩm

• Designed for Long Casting Distances
• Heavy-Duty Construction
• Extreme Rolling and Wobbling Action
• Responds Well to Twitching and Jerking
• Baitfish and Attractor Patterns with Metallic Inserts
• Heavy-Duty VMC® In-Line Single Hooks
• Sinking, Flutters Down On The Drop 

Nặng: 36g / Sinking

Dài: 12cm

Lặn sâu: 1.2m - 1.5m

Trang bị 2 lưỡi đơn VMC 3/0

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Long Cast - SXRL12 ANC 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 BFH 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 GH 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 BM 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 BSRD 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 GM 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 GSRD 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 MM 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 PLD 280,000
Mua Hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 S 280,000
Hết hàng
Xrap Long Cast - SXRL12 CHM 280,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị