Thông tin sản phẩm
 • Magnum Durability
 • Through-wire Construction
 • X-Rap Finishes
 • Textured Translucent Body
 • 3D Holographic Eye
 • Saltwater Prey Patterns
 • Long Casting
 • Internal Holographic Foil
 • VMC® 7266 TI Inline Single Hooks
 • Nặng 88g
 • Dài 17cm
 • Lưỡi VMC 6/0 (2 lưỡi)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
XRMAGST17 PHV 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDGH 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 PSC 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDWHU 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDSFU 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDSBM 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDRHU 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDBTO 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDBSRD 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 PLD 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 MU 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 HDHPU 420,000
Mua Hàng
XRMAGST17 BSCD 420,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị