Thông tin sản phẩm
  • Through-wire Durable ABS Body
  • 3D Holographic Eye & Internal Flash Foil
  • Deep-cupped Face Creates Monumental Splash
  • Built to Withstand strikes from Large Saltwater Gamefish
  • VMC® 75 Series™ 6X Tropic Spark Point Hooks
  • 250 lb. Capacity Split Rings
  • Dài thân 17cm
  • Cân nặng 145g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
X-Rap Magnum Xplode 170 AYU 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 BSRD 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 CON 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 D 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 FFU 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 GGH 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 HWHU 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 PSYP 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 RH 500,000
Mua Hàng
X-Rap Magnum Xplode 170 YFU 500,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị