Thông tin sản phẩm
  • Semi Long type metal jig
  • Quick falling speed
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Leptis 130g #01 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #02 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #03 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #04 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #05 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #06 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #07 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #08 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #09 380,000
Mua Hàng
Leptis 130g #10 380,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị