Thông tin sản phẩm
  • Esnal is a long type metal jig that slides greatly with a light force
  • High-speed slides
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Essnal 230g #1 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #02 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #03 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #4 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #05 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #06 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #07 450,000
Mua Hàng
Essnal 230g #08 450,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị