Thông tin sản phẩm
  • Essnal is a long type metal jig that slides greatly with a light force
  • High-speed slides
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Essnal 180g #1 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #2 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #3 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #4 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #5 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #6 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #7 420,000
Mua Hàng
Essnal 180g #8 420,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị