Thông tin sản phẩm
  • Light & Slow Jigging - đánh Jig chậm, thu dây chậm
  • Shore Casting - nhịp đầu cần và thu dây nhanh để tạo ra kiểu bơi sống động
  • Kèm theo 2 lưỡi có kim tuyến.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
SeaRide 60g #11 220,000
Hết hàng
SeaRide 60g #14 220,000
Hết hàng
SeaRide 60g #02 220,000
Hết hàng
SeaRide 60g #03 220,000
Hết hàng
SeaRide 60g #04 220,000
Hết hàng
SeaRide 60g #16 220,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị