Thông tin sản phẩm
  • Light & Slow Jigging - đánh jig chậm, thu dây chậm
  • Shore Casting Jig - nhịp đầu cần và thu dây nhanh để tạo ra kiểu bơi sống động
  • Kèm theo 2 lưỡi có kim tuyến.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
SeaRide 40g #01 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #02 200,000
Hết hàng
SeaRide 40g #03 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #04 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #05 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #07 200,000
Hết hàng
SeaRide 40g #08 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #11 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #13 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #14 200,000
Mua Hàng
SeaRide 40g #16 200,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị