Thông tin sản phẩm
  • Built with VTX45 Technology
  • Fuji Guide
  • Fuji Reel Seat
  • Tặng 1 áo hoặc 1 nón Storm Gomoku khi mua cần.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Vanuatu GOVC631H - Casting 1.91m/1khúc132gFast1PE#2-4Max 300g9Máy Ngang 3,050,000
Hết hàng
Vanuatu GOVS631H - Spinning 1.91m/1 khúc122gFast1PE#2-4Max 300g8Máy đứng 3,050,000
Mua Hàng
Azzura GOAC631M - Casting 1.91m/1 khúc - Fast1PE#1-3Max 160g9Máy Ngang 2,900,000
Mua Hàng
Azzura GOAS631M - Spinning 1.91m/1 khúc119gFast1PE#1-3Max 160g8Máy Đứng 2,900,000
Mua Hàng
Belize GOBC631L - Casting 1.91m/1 khúc - Fast1PE#0.8-1.5Max 120g9Máy Ngang 2,800,000
Mua Hàng
Belize GOBS631L - Spinning 1.91m103gFast1 khúcPE#0.8-1.5Max 120g8Máy Đứng 2,800,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị