Thông tin sản phẩm
  • 2018 New Evergreen Slow Jerker Rod
  • Fuji SiC guide Titanium frame (tất cả các cây máy ngang)
  • Fuji SiC guide stainless frame (máy đứng)
  • Fuji reel seat T-DPS22 (máy ngang)
  • Fuji DPS-20 (máy đứng)
  • All made in Japan

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Poseidon SlowJerker PSLJ603-1.5 1.91m117gSlow Jig - Power 1.51khúcPE#1.530-70g (1.5oz)10Baitcasting 11,500,000
Mua Hàng
Poseidon SlowJerker PSLJ603-2 1.91m115gSlow Jig - Power 21khúcPE#245-100g (2oz)10 khoenBaitcasting 11,500,000
Mua Hàng
Poseidon SlowJerker PSLJ603-3 1.91m115gSlow Jig - Power 31khúcPE#260-150g (3oz)10Baitcasting 11,500,000
Mua Hàng
Poseidon SlowJerker PSLJ603-4 191cm128gSlow Jig - Power 41khúcPE#290-200g (4oz)10Baitcasting 11,700,000
Mua Hàng
Poseidon SlowJerker PSLJ603-5 1.91m133gSlow Jig - Power 51khúcPE#2.5120-250g (5oz)10Baitcasting 11,800,000
Mua Hàng
Poseidon Spin Jerker Light PSPJ603L - Spinning 1.91m138gLight Slow1khúcPE#260-150g (3oz)8Spinning 10,200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị