Thông tin sản phẩm
  • Thân cần làm từ sợi có mật độ phân tử carbon cao.
  • Công nghệ tạo blank X45 của Daiwa
  • Khoen Fuji Silicon carbide
  • Bát máy Fuji
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Blast BJ 66HB (standard) 199cm/2khúc150g - 153cm/nối cánPE#0.6-1.230-120g13Baitcasting 4,450,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị