Thông tin sản phẩm
  • Hi Power Full Solid Blank
  • XGuide - Titanium Frame SiC Ring
  • TAFTEC
  • CI4+

B60-3 thích hợp với nơi có độ sâu từ 70-200m nước.

B60-4 thích hợp với nơi có độ sâu từ 90-250m nước.

B60-5 thích hợp với nơi có độ sâu từ 110-300m nước.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Trọng lượng cần Action Dải mồi Dây Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
OceaJigger FullBend B60-3 1.83m/2 khúc cắm gốc138cm157gSlow JigMax 260gPE#2.5S: 1000-2000 / D: 10-15 / A: 300-500 11,000,000
Hết hàng
OceaJigger FullBend B60-4 1.83m/2 khúc cắm gốc138cm166gSlow JigMax 330gMax PE#3S: 1500-3000 / D: 15 / A: 300-600 11,300,000
Hết hàng
OceaJigger FullBend B60-5 1.83m/2 khúc cắm gốc138cm181gSlow JigMax 400gMax PE#4S: 1500-3000 / D: 15 / A: 300-600 11,500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị